Innendørs sesong utsatt ut januar 2021.

På bakgrunn av smitte situasjon og FHI sine nye retningslinjer åpner vi ikke opp for skyting før dette tillates av myndighetene.
Rent praktisk får vi ikke overholdt reglene om vi reduserer antall skyttere til to.

Tid og sted som de siste år, lørdager fra kl 15 – 18, på BSSK-innebane i Dalagata 5, 2930 Bagn. 

Skal du skyte er seneste oppmøtetid kl 1630.

Alle må ta med personlig verneutstyr. Dette pga. Hygiene, sikkerhet og smittefare.
Kun 2 skyttere + skyteleder på standplass av gangen for å holde smittefri avstand. 
Det vil ikke bli lånt ut verneutstyr fra klubben under Koronakrisen!

Ansvarlig skyteleder: Husk å sende sms til neste på lista som en påminnelse!!!

Husk smittefaren og hold avstand!
Ser du et virus så er det tillatt med skarpt…

 

Vi  begrenser inneskyting til 22kal, hvis noen må skyte grovt (max 9mm/38) gjøres dette helt på slutten.
Og dette skal opplyses til skyteleder og andre skyttere. Er det kø for å skyte, så skyter vi 5 serier om gangen.

Priser:
50 skudd cal22 inkludert skivematriell kr 50.- for medlemer (150.- for ikke medlem)

Når de gjelder de yngste skyttere så prioriteres de den første timen fra 15 – 16.

I år printer vi ut startkort selv, på skyting.no side sider.