Velkommen til innendørs sesong 2021- 2022.

Oppmøte i vårt klubblokalet i kjelleren på Dalagata 7 (v/Bagn skole  Tronvold).

Vi følger smittereglene fra myndighetene til en hver tid. Ta med egen maske, hørselvern og skytebriller. 
For å holde meteren så er det 2 skyttere og skytteleder av gangen på standplass. Maks 10 personer i lokalene!
Det vil ikke bli lånt ut skytterutstyr fra klubben under pandemien.

Lørdager mellom kl. 15.00 – 18.00

Skal du skyte er seneste oppmøtetid kl 1630.

Årsmøte 2021 avholdes lørdag 12. februar kl. 15.00 – 17.00

Avholdes hos Stein Bergum i Bagnslinna 353. (Ørneredet)
Reglene sier 1m avstand og ingen servering. Pga. areal settes det et tak på15 personer. 
Påmelding kreves og første man til mølla gjelder.

Frist for innlevering av saker til årsmøte er satt til 20.januar 2022.

 

Vi  begrenser inneskyting til 22 cal, hvis noen  skyte grovt (max. 9mm/38) gjøres dette helt på slutten.
Dette
 skal opplyses til skyteleder og andre skyttere. Er det kø for å skyte, så skyter vi 5 serier om gangen.

Når de gjelder de yngste skyttere så prioriteres de den første timen fra 15 – 16.

I år printer vi ut startkort selv, på skyting.no side sider. 
 

Priser:

Skivematriell betales pr. dag kr 20.-
Ikke medlemmer betaler pr. dag kr 150.-
(Det inkluderer våpenleie, skivematriell og 50 skudd med 22LR)

22LR en pakke med 50 skudd kr   50.- (Prisen er uten skivematriell.)
9mm en pakke med 50 skudd kr 150.- (Prisen er uten skivematriell.)
357mag en pakke med 50 skudd kr 250.- (Prisen er uten skivematriell.)
45acp en pakke med 50 skudd kr 250.- (Prisen er uten skivematriell