Hei skyttere !

Vel overstått og godt utført dugnad, takk til alle som stillte opp, på det meste var det 11 medlemmer innom pluss en gjeng fra Våpenhistorisk forening.

Vi fikk gjerdet ferdig samt laget et lee ved innkjøringen.  Det ble montert beslag bak på svillene både på 25 og 33 meter fra standplass slik at det kan skytes på 25 både ute på plassen og under overbygg.  Ved skyting tar hver mann sin blink med ut og setter i stativet.  Vi fikk kjørt på et lass med veigrus og gruset veien opp til banen.  Og vi fikk ett lass med singel som er lagt rundt container og på standplass.  Vindskier er blitt beiset og signalstang har blitt satt opp.  Et rasteplass bord er

kjøpt inn og satt på plass. 

Vi var alle enige om at dette har blitt en trivelig plass.  Og det ble litt prøveskyting på slutten av dagen med cal 50 og nedover.

Vi tar nå trenings skyting lør 10, 17 og 24 september mellom kl 14 og 16.

Det er mulig at en av disse dagene kan bli en felt konkuranse samt offisiell åpning av banen (evnt forsinket 30 års jub), dette vil vi få komme tilbake til.

Den mest aktuelle dagen vil vel kanskje være den 17.sept.

Med hilsen BSSK