Årsmøte blir på «Ørneredet» hos Stein Bergum, Bagnslinna 353, 2930 Bagn.
Alle oppfordres til å komme og er velkommende lørdag 8. februar 2020 kl.15.00. Varighet ca. 2 timer.
Saksdokumenter vil bli sendt ut senest 2 uker før møte.

Innkommende forslag må være styret i hende 3 uker før årsmøte.
Mvh Styret i BSSK