Litt info om bruken av veien til og fra utebane.  Vi har som intensjon å inngå en avtale om bruken av veien, men veistyret har ikke hatt noe møte på det foreløpig.
Vi må nå bare notere de turene vi tar, når vi skal inn å jobbe på banen, og når sesongen er over for i år så sender dere meg en oversikt overantall kjørte turer. Vi kan vel si senest 1.oktober.
Ellers er vi oppfordret til å unngå å kjøre i søledammene på veien, da dette kaster ut mye veigrus.
Hilsen BSSK v/stein