Som kanskje de fleste har fått med seg, har vår kasserer gjennom en årrekkevandret fra denne jord pga kreftsykdom. 
Pga gjennomgang og avslutting av regnskap 2018, flyttes årsmøte 4 uker til den 2.mars.

Mvh BSSK