Bagn SportsSkytter Klubb ble stiftet i 1979.
Vår virksomhet er i hovedsak å drive skytterklubb, skytebaner og avholde skytekurs. Innendørs skytebane for pistol og revolver befinner seg i Bagn sentrum.
Banen er for finkaliber og grovkaliber max 9mm.

Utendørs bane er etablert på veien til Bagnsbergatn og benyttes
i sommerhalvåret. Utebanen er godkjent for alle kalibre.
Sikkerheten blir ivaretatt av erfarne medarbeidere og klare regler.

Bagn Sportskytterklubb ble stiftet i 1979. Vår virksomhet er i hovedsak å drive skytterklubb, skytebaner og avholde skytekurs. Innendørs skytebane for pistol og revolver befinner seg i Bagn sentrum. Banen er for finkaliber og grovkaliber max 9mm.

Utendørs bane er etablert på veien til Bagnsbergatn og benyttes i sommerhalvåret. Utebanen er godkjent for alle kalibre.
Sikkerheten blir ivaretatt av erfarne medarbeidere og klare regler.